Cẩn trọng khi chọn trà thảo dược trị bệnh


Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội đưa tin, kết quả 40% trà thảo dược có hóa chất bảo vệ thực vật được nhóm nghiên cứu của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Trường Đại học Dược Hà Nội công bố. Qua kiểm tra 50 mẫu trà, có 20 mẫu trà có chứa hóa chất bảo vệ thực vật. Trong đó có 7 mẫu đồng thời phát hiện có 2 loại hóa chất bảo vệ thực vật. Các sản phẩm thực phẩm chức năng dạng trà thảo dược được lấy tại 6 tỉnh, thành miền Bắc là Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Nam Định.

Đặc biệt, endosulfan sulfat là hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clor hữu cơ đã bị cấm sử dụng nhưng vẫn có mẫu chứa chất này với hàm lượng 0,011mg/kg. Một số hóa chất bảo vệ thực vật có hàm lượng rất cao, gấp đến hàng nghìn lần so với giới hạn 0,01mg/kg như cypermethrin 8,0mg/kg, permethrin 2,3mg/kg.

Trong 50 mẫu trà thảo dược được lấy từ 6 tỉnh, thành của miền Bắc, Hà Nội có 6/20 có hóa chất bảo vệ thực vật, có 40/50 mẫu thực phẩm chức năng trà thảo dược được sản xuất trong nước, 10/50 mẫu là nhập khẩu.Tỷ lệ phát hiện hóa chất bảo vệ thực vật ở các mẫu nội địa cao hơn các mẫu nhập khẩu. 

Cụ thể 17/40 mẫu (42,5%) trà nội địa và 3/10 mẫu (30%) trà nhập khẩu có hóa chất bảo vệ thực vật. Tỷ lệ phát hiện khá cao trong mẫu nhập khẩu cho thấy thực phẩm chức năng trà thảo dược nhập khẩu vẫn chứa đựng nguy cơ cao. Tỷ lệ phát hiện ở mẫu sản xuất trong nước cao hơn cũng được nhóm nghiên cứu cho biết là chưa khẳng định được nguyên nhân là từ dược liệu trong nước, vì nhiều loại thực phẩm chức năng được chế biến từ dược liệu nhập khẩu, đa số là từ Trung Quốc.


Filled Under: